Aizsardzība un tiesībaizsardzība pasaulē

Mēģiniet iedomāties, kas notiek, ja ģimenē nav noteikumu, skolās nav kārtības noteikumu, sabiedrībā nav sociālo normu un valstī nav likumu vai likumu? Kas notiks? Haoss visās dzīves jomās gan sabiedrībā, gan valstī?

Lai kāda tā būtu, tiesībaizsardzībai nenoliedzami ir ļoti svarīgi ievērot un īstenot visos sabiedrības līmeņos, lai radītu drošību, mieru un kārtību sabiedrības un valsts dzīvē. Lai tas notiktu, ir jāpieliek pūles, lai veiktu aizsardzības un tiesībaizsardzības procesu. Tas attiecas arī uz pasauli.

Tiesiskā aizsardzība ir visi tiesībaizsardzības iestāžu centieni aizsargāt juridisko personu tiesības, lai šīs tiesības netiktu pārkāptas. Kur šī tiesībaizsardzība tiek veikta, cenšoties izpildīt piemērojamos tiesību aktus.

Aizsardzību var uzskatīt par tiesisku aizsardzību, ja tā satur dažādus elementus, proti, valdības aizsardzības esamību tās pilsoņiem, tiesiskās noteiktības garantijas un ir saistīta ar pilsoņu tiesībām. Turklāt aizsardzībai un tiesībaizsardzībai pasaulē ir liela nozīme arī valsts dzīvē, tas ir, lai realizētu likuma varas ievērošanu, atbalstītu taisnīgumu un radītu mieru.

 • Tiesiskuma ievērošana, ievērojot likuma varu, likumam ir liela vara, regulējot cilvēku rīcību.
 • Atbalstot taisnīgumu, likums paredz taisnīgumu, lai aizsargātu ikviena pilsoņa tiesības neatkarīgi no rases, reliģijas, statusa vai juridisko personu stāvokļa. Kamēr juridiskajam subjektam ir tiesības, likums turpinās aizsargāt šīs tiesības.
 • Īstenojot mieru, ievērojot likumu, tiks realizēts taisnīgums, nodrošinot katra juridiskā subjekta tiesības. Tādējādi tiks realizēts miers.

Tiesībaizsardzības aģentūru loma

Lai realizētu tiesībaizsardzību taisnīgā pasaulē, tiesībaizsardzības aģentūru loma ir ļoti svarīga. Faktiski tas ir reglamentēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šajā gadījumā attiecīgās iestādes ir Pasaules Republikas policija (Polri), Indonēzijas prokuratūra, advokāti, tiesneši un Korupcijas izskaušanas komisija (KPK).

 • Indonēzijas policija (Polri)

Saskaņā ar 2002. gada Likuma Nr. 2 13. pantu Valsts policijas pienākums ir uzturēt drošību un sabiedrisko kārtību, uzturēt likumu, nodrošināt aizsardzību, pajumti un kalpot sabiedrībai.

 • RI prokuratūra

RI prokurora loma ir reglamentēta 2004. gada likuma Nr. 16 30. pantā, proti, veikt kriminālvajāšanu, īstenot tiesnešus un tiesas lēmumus, kuriem ir pastāvīga juridiska vara, uzraudzīt kriminālu lēmumu izpildi, uzraudzīt un ar nosacījumiem saistītus kriminālos lēmumus. Bez tam prokurora loma ir arī izmeklēt dažus likumos balstītus noziegumus.

 • Aizstāvji

Advokāta vai advokāta loma aizsardzībā un tiesībaizsardzībā ir sniegt juridisku palīdzību tādiem juridiskiem subjektiem kā prasību, atbilžu, iebildumu, atteikumu izteikšana un iesniegšana, mudināšana nekavējoties tiesāt vai izlemt lietu utt.

 • Tiesnesis

Tiesnešu loma aizsardzībā un tiesībaizsardzībā ir saņemt, izskatīt un izlemt tiesas lietas, pamatojoties uz brīvības, godīguma un objektivitātes principiem tiesas sēdēs saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.

(Lasiet arī: Valsts aizsardzība: nozīme, elementi un juridiskais pamats)

 • KPK

KPK loma aizsardzībā un tiesībaizsardzībā ietver korupcijas noziedzīgu darbību izskaušanu, korupcijas noziegumu izmeklēšanas, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas veikšanu. Turklāt piesardzības pasākumi pret korupcijas noziedzīgām darbībām.

Juridisko pārkāpumu dinamika

Nelikumības dinamikā ir iekļauti nelikumīgas uzvedības piemēri un sankcijas, kuras var redzēt ikdienas dzīvē, kā arī tas, kā piedalīties tiesībaizsardzībā un aizsardzībā. Ir vairāki nelikumīgas izturēšanās piemēri, proti:

 • Skolas noteikumu pārkāpšana

Pārkāpumi var izpausties kā kavējumi, kavējumi, kautiņi vai ierašanās novēloti. Pēc šiem pārkāpumiem parasti tiks piemērotas sankcijas skolotāja tieša soda veidā vai brīdinājuma saņemšana no BK skolotāja.

 • Satiksmes noteikumu pārkāpšana

Satiksmē bieži pieļautie pārkāpumi nav ķiveru nēsāšana un ceļu zīmju pārkāpšana, kaut arī šie noteikumi ir izstrādāti ceļu satiksmes drošībai. Parastās pārkāpēju saņemtās sankcijas ir policijas pazušana līdz ieslodzījumam.

 • Krimināllikuma pārkāpšana

Tādi pārkāpumi kā zādzība, nogalināšana un narkotiku tirdzniecība. Kur sankcijas, kuras saņems krimināllikuma pārkāpēji, ir sods saskaņā ar piemērojamiem likumiem, piemēram, ieslodzījums.