Kritiskās atbildes teksta valodas elementu izpratne

Vai jūs kādreiz esat komentējis sporta spēli? Ja tā, tas nozīmē, ka esat atbildējis citiem. Ja tas ir rakstiski, tad atbilde ir sakārtota tekstā, un tā var būt kritika vai tā sauktais kritiskās atbildes teksts. Pats kritiskās atbildes teksts ir teksts, ko indivīdi iesniedza, lai reaģētu uz problēmu, ar kuru saskaras skarba kritika.

Iepriekšējā materiālā tas tika paskaidrots par kritiskās atbildes teksta lingvistiskajiem noteikumiem. Pašlaik mēs apspriedīsim valodas elementus, kas jāņem vērā, rakstot kritiskās atbildes tekstus. Viss, kam jāpievērš uzmanība, redzēsim skaidrojumu!

Lingvistiskais elements ir elements, kas izskaidro vārdu vai tā pareizo lietojumu. Kritiskās atbildes valodas elementā teksts ir sadalīts 6 grupās, proti:

Atbildes izteiksme, kas izmanto ciparu vārdus vai informācijas secības

Tas ir, skaitļu vārdu izmantošana, izskaidrojot lietas, kas ir izveidotajā tekstā. Piemērs ir:

 • Pēdējais iemesls ir…
 • Otrais iemesls ir…
 • Nākamais pamats, ko var izmantot kā atsauci uz manu viedokli, ir ... ..

Atbildes izteiksme, kurā izmantots citas personas secinājums

Kur, atbildot uz šo atbildi, tiks izmantoti esošie dati vai pierādījumi, lai nostiprinātu apkopotos teikumus. Piemērs :

 • No pierādījumiem datu veidā rāda ...
 • No iepriekš minētajiem datiem mēs varam secināt, ka ...
 • Iesniegtie dati rāda ………

Atbildes izteicieni, kas neapstiprina vai noraida autora domas

Tas nozīmē, ka autora izteiktais viedoklis ir pretrunā ar klausītāju / atspēkotāju viedokli. Piemērs :

 • Šo viedokli, protams, var atspēkot
 • Es nepiekrītu šim apgalvojumam
 • Autoru izteiktie viedokļi nav pilnīgi pareizi
 • Autoru izteiktie apgalvojumi ir tikai pieņēmumi, kuru pamatā nav faktiskie dati un fakti.

(Lasiet arī: Kritiskās atbildes teksta lingvistisko noteikumu izpratne)

Atbilžu izteicieni, kuros izmantota rafinēta valoda vai runas figūra

Tas nozīmē, ka autora viedoklis ir tāds pats kā klausītāju / atspēkotāju viedoklis, taču joprojām kaut kā pietrūkst, tāpēc tas ir jāpievieno. Piemērs :

 • Es faktiski piekrītu šim viedoklim, bet….
 • Kopumā es piekrītu apgalvojumam, bet ...
 • Autora paustais viedoklis ir ļoti labs un pilnīgs, diemžēl ...
 • Pierādījumi, kas pamato autora viedokli, ir pilnīgi, bet….

Izteikt atbildes, kurās tiek izmantots otras personas viedoklis

Tas nozīmē, ka jāuzrāda pierādījumi par citu izteikumiem vai uzskatiem. Piemērs :

 • Viņš to teica ……
 • Šī teksta autors stāsta par….
 • Viņš apgalvoja, ka…

Atbildes izteiksme apstiprina vai pastiprina idejas autora vai īpašnieka domas

Tas nozīmē, ka klausītājs pilnībā piekrīt visām autora apspriestajām lietām. Piemērs:

 • Es piekrītu šim viedoklim
 • Man ir tāds pats viedoklis kā autoram
 • Autora izteiktais viedoklis ir ļoti pareizs
 • Pārraidītā ideja ir ļoti precīza