Centieni uzlabot darba kvalitāti

Pasaule ir visapdzīvotākā Āzijas valsts, un tai noteikti ir milzīgi cilvēkresursi. Tomēr tas ir ļoti žēl, jo tas nav saistīts ar atbilstošām nodarbinātības iespējām, kas, domājams, spēs stimulēt valsts ekonomiku. Nemaz nerunājot par paša darbaspēka kvalitāti.

Jā, konkurētspējas trūkums, ko izraisa darbaspēka zemā izglītības kvalitāte, dažreiz ir šķērslis, ņemot vērā, ka tas samazina spēju konkurēt ar ārvalstniekiem. Lai to uzlabotu, ir jāpieliek lielākas pūles. Valdībai šajā gadījumā, protams, ir liela loma.

Tomēr šie uzlabošanas centieni nav pilnībā atbildīgi par valdību. Tomēr ir arī citas partijas, piemēram, privātais sektors un pats indivīds, kuriem jāpiedalās, meklējot centienus, ko var darīt, lai pārvarētu darba problēmas pasaulē.

Lai uzlabotu darbaspēka kvalitāti un mazinātu bezdarba problēmas pasaulē, var darīt dažādus pasākumus, tostarp:

Valdības centieni

Valdībai kā augstākajai institūcijai, kuras pienākums ir uzlabot savu cilvēku labklājību, ir vislielākā daļa darbaspēka kvalitātes uzlabošanas centienu pasaulē. Valdības centieni ietver:

  • Izglītības sistēmā jāizstrādā mācību programma, kas absolventiem var dot prasmes un zināšanas, kuras var izmantot, lai konkurētu darba pasaulē.
  • Izveidot tādas mācību iestādes kā profesionālās apmācības centrus (BLK) vai popularizēt esošās programmas sabiedrībā, piemēram, PKK un Karang Taruna, lai uzlabotu darba ņēmēju un sabiedrības spējas un prasmes.
  • Nodrošinot bezmaksas apmācību, lai neapgrūtinātu dalībniekus ar vienu un to pašu mērķi uzlabot darbaspēka kvalitāti un konkurētspēju.

Privātie centieni

Privātais sektors ir valdības partneris, kas var palīdzēt centieniem uzlabot darbaspēka kvalitāti pasaulē. Vairākas lietas, ko var darīt privātas partijas vai uzņēmumi, tostarp:

(Lasiet arī: Darba veidi, pamatojoties uz to raksturu)

  • Sadarbība ar skolām, kas nodrošina studentu prakses iespējas.
  • Izglītības stipendiju palīdzības sniegšana ir viens no pareizākajiem veidiem.
  • Nodrošināt darba ņēmējiem iespējas sevi attīstīt kā centienus uzlabot darbaspēka kvalitāti.

Individuālie centieni

Lielākais faktors, kas spēj radīt labu vai kvalitatīvu darbaspēku, faktiski rodas ne tikai no valdības vai privātā sektora, bet arī no paša indivīda. Cilvēka kvalitāti nav iespējams uzlabot bez paša pamudinājuma.

Tas pats notiek arī darbā, kur cilvēkam ir jābūt paša nodomam iegūt darbu un jācenšas būt labākam, jo ​​neviens uzņēmums mūs nepieņems darbā, ja mums nav pietiekamu spēju konkurēt darba pasaulē.