Zināt sociālās vienlīdzības jēdzienu

Sociālajā dzīvē mēs ne tikai aprobežojamies ar daudzveidības izzināšanu, bet pastāv arī tāda lieta kā sociālā vienlīdzība. Kur šī vienlīdzība ir saistīta ar esošo stāvokli sabiedrībā.

Pati vienlīdzība nāk no vārda vienāds vai līdzvērtīgs. Saskaņā ar Pasaules valodu vārdnīcas (KBBI) ekvivalents nozīmē vienāds, vienādi līmeņi ir vienādi. Tāpēc sociālā vienlīdzība nozīmē, ka visiem cilvēkiem kā Dieva radījumiem ir vienāds rangs un pret viņiem jāizturas vienādi, lai ikvienam būtu tiesības uz pienācīgu izglītību, darbu un patēriņu.

Sociālo vienlīdzību var definēt arī kā sociālpolitisku kārtību, kurā visiem cilvēkiem, kas atrodas noteiktā sabiedrībā vai grupā, ir vienāds statuss. Tas ietver vismaz tās pašas tiesības, kas noteiktas likumā, drošības sajūtu iegūšanu, balsstiesību iegūšanu, vārda un pulcēšanās brīvību un to, cik lielā mērā šīs tiesības nav personiska rakstura tiesības vai bažas.

(Lasiet arī: Izpratne par sociālās stratifikācijas jēdzienu)

Sociālās vienlīdzības kategorijas ir sadalītas 5, proti:

  • Politiskais raksturs; vienlīdzība attīstībā
  • Ekonomikas būtība; taisnīgi veikto resursu sadalē
  • Sociālais raksturs; vienlīdzība, ja nav noteiktu partiju dominēšanas
  • Morālā daba; vienlīdzību ar vienādu vērtību
  • Juridiskā būtība; vienlīdzība likuma priekšā

Bez tam, ja paskatās uz visu jēdzienu, tas ir sadalīts 3, proti, vienlīdzība no paša sākuma, iespēju vienlīdzība un rezultātu vienlīdzība.

  • Vienlīdzība jau no paša sākuma, kas nozīmē godīgu un vienlīdzīgu konkurenci, prasa, lai visi konkurenti startētu no vienas starta līnijas
  • Iespēju vienlīdzība norāda, ka piekļuve visām sociālajām pozīcijām jāreglamentē pēc universāliem kritērijiem
  • Rezultātu vienlīdzība, tas ir, visiem cilvēkiem vajadzētu baudīt vienlīdzīgu dzīves līmeni un dzīves iespējas