Izpratne par veselajiem skaitļiem un piemēri

Runa par matemātiku noteikti nav pilnīga, neapspriežot skaitļus. Skaitlis pats par sevi ir matemātisks jēdziens, ko izmanto skaitīšanai un mērīšanai. Simbolu vai simbolu, ko izmanto, lai to attēlotu (skaitli), sauc par skaitļa vai cipara simbolu. Matemātikā skaitļu jēdziens gadu gaitā ir paplašināts, iekļaujot tajā nulles, negatīvos skaitļus, racionālos skaitļus, iracionālos skaitļus un kompleksos skaitļus.

Saprast veselos skaitļus

Starp šiem skaitļiem, teiksim, racionālos skaitļus, tālāk iedala daļās un veselos skaitļos. Pats vesels skaitlis ir skaitļu kopums, kas ietver veselus skaitļus, dabiskos skaitļus, primāros skaitļus, saliktos skaitļus, nulles skaitļus, vienu skaitli, negatīvos skaitļus, nepāra skaitļus un pāra skaitļus.

Veselos skaitļus iegūst, ja mēs negatīvos skaitļus apvienojam ar veseliem skaitļiem. Simbols ir burts “Z”, kas nāk no vācu valodas “Zahlen” un nozīmē skaitli.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Pozitīvo skaitļu kopu sauc par dabiskajiem skaitļiem. Dabisko skaitli plus nulli sauc par veselu skaitli. Veselu skaitļu plus negatīvo skaitļu kopu sauc par veselu skaitli.

Pamatojoties uz skaitļu līniju, mēs zinām, ka katrs skaitļu rindas skaitlis ir lielāks par jebkuru veselu skaitli kreisajā pusē un otrādi.

Skaitļu līnija turpinās bezgalīgi abās pusēs. Pamatojoties uz to, nav ne mazākā, ne lielākā vesela skaitļa.

Veseliem skaitļiem “a”, kas seko citiem skaitļiem, to sauc par Pēc vērtības. Tātad vērtība pēc nulles ir 1, vērtība pēc 3 ir 4 un vērtība pēc -3 ir -2. Tikmēr vesels skaitlis “a”, kas atrodas kreisajā pusē pirms skaitļa, ir pazīstams kā vērtība iepriekš. Piemēram, vērtība pirms 3 ir 2, vērtība pirms -4 ir -5.

Veselā skaitļa virzienu norāda simbols (+ vai -), kas skaitļu rindā atrodas pa labi no 0 vai pa kreisi no 0.

Pozitīvs veselais skaitlis

Negatīvs vesels skaitlis

Skaitlis 0 (nulle)

Operācijas ar veselu skaitli

Veselu skaitļu pievienošana

Pievienojiet +3 un +2

Lai to izdarītu, vispirms 2 vienības novirzīja pa labi no skaitļa 0, tad 3 vienības pa labi no skaitļa 2. Rezultātā mēs 5 vienības kopumā nobīdījām no nulles.

2. piemērs: lai pievienotu pozitīvos un negatīvos skaitļus

Pievienojiet -3 un +2

Vispirms pārvietojiet 2 vienības pa labi no nulles, pēc tam 3 vienības pa kreisi. Kopumā mēs 1 vienību novirzījām pa kreisi no nulles (-1).

Piezīme : Pievienojot divus veselus skaitļus, cipariem pievienotie simboli nemainās.

Piemērs:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 - 3 = 2

Atņemt veselus skaitļus

No +3 atņemiet +2

Vispirms pārejiet 3 vienības pa labi no nulles, tad 2 vienības - pa kreisi. Rezultātā mēs 1 vienību novirzījām pa labi no nulles.

Piezīme: Kad mēs atņemam veselu skaitli ar citu veselu skaitli, mēs mainām zīmi un pēc tam abus skaitļus saskaita kopā.

Piemērs:

3 - (+5) = 3 - 5 = -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Veselu skaitļu reizināšana

Reizinot divus veselus skaitļus ar vienu un to pašu simbolu, mēs izmantojam absolūto vērtību, un rezultāts ir pozitīvs simbols. Pozitīvs x pozitīvs = pozitīvs, savukārt negatīvs x negatīvs = pozitīvs.

Piemērs: +4 x +5 = 20 vai -2 x -5 = 10

Vesels skaitlis

Pateicībā Ata plāno dāvināt 4 lelles četriem draugiem. Viņam ir 12 lelles. Vienmērīgi sadalot, katrs draugs iegūst 3 lelles. Tas ir koplietošanas process. No tā mēs zinām, ka 12: 4 = 3