Zinātnes un tehnoloģijas attīstības ietekme uz pasauli

Tehnoloģiskie sasniegumi šobrīd aug ļoti strauji, tas ir neizbēgami, jo zinātnes un tehnoloģijas (zinātnes un tehnoloģijas) attīstības rezultātā ir daudz jauninājumu. Tas, protams, pozitīvi ietekmē valsti, lai tas varētu izraisīt straujāku attīstību, paplašināt redzesloku un izglītot cilvēkus.

Pati zinātnes un tehnoloģijas definīcija ir informācijas avots, kas var sniegt ieskatu un iespējas tehnoloģiju jomā. Tagad sasniegtie sasniegumi zinātnē un tehnoloģijās nodrošina cilvēka dzīves ērtības un ērtības.

Tomēr saskaņā ar visa dabisko likumu izmaiņas neizbēgami radīs noteiktas blakusparādības katrai ciklā iesaistītajai pusei. Tātad, kāda ir straujas zinātnes un tehnoloģiju attīstības pozitīvā un negatīvā ietekme uz pasauli politisko, ekonomisko, sociokulturālo un juridisko aspektu ziņā?

Pozitīva zinātnes un tehnoloģiju progresa ietekme

Politiskie aspekti

Zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi ir ļāvuši tādām vērtībām kā demokrātiska brīvība un atvērtība ietekmēt pasaules nācijas prātu attīstību un līdzdalību. Šīs vērtības būs labs līdzeklis, lai kontrolētu tādas valdības nepārtrauktību, kas ir tīra, godīga, taisnīga un spējīga labi pieņemt sabiedrības centienus.

Ekonomiskie aspekti

Ekonomikas jomā zinātnes un tehnoloģiju attīstība var veicināt ārvalstu investīcijas, palielināt cilvēku labklājību, palielināt nodarbinātības iespējas un ārvalstu valūtas un atvērt starptautiskos tirgus vietējai ražošanai.

Sociāli kultūras aspekti

Interneta un izsmalcinātu sīkrīku parādīšanās kādam ir atvieglojusi informācijas iegūšanu no jebkuras vietas un jebkurā laikā. Tam ir arī nozīme ikdienas aktivitāšu efektivitātes palielināšanā.

Juridiskie aspekti

Zinātnes un tehnoloģiju attīstība ietekmēs aizsardzību un drošību, tiesiskumu, demokrātiju, un cilvēktiesību prasības kļūst arvien spēcīgākas. Turklāt pieaug arī pieprasījums pēc pārredzamākiem, profesionālākiem un atbildīgākiem tiesībaizsardzības pienākumiem.

(Lasiet arī: 2020. gada tehnoloģiju tendences, kas notiek ar Edutech?)

Turklāt tiks stiprināta arī tiesiskā regulēšana un tādu normatīvo aktu pieņemšana, kas ir izdevīgi un cilvēku labā kopumā.

Zinātnes un tehnoloģijas attīstības negatīvā ietekme

Politiskie aspekti

Attīstoties zinātnei un tehnoloģijai, iespējams, ka sabiedrība var nepareizi interpretēt tādas vērtības kā demokrātiska brīvība un atvērtība. Tas var izjaukt politisko stabilitāti valstī.

Ekonomiskie aspekti

Ekonomikas jomā zinātnes un tehnoloģiju attīstība var būt kaitīga, jo tā var palielināt brīvo tirdzniecību, kas rada spiedienu uz vietējiem produktiem, rodas sociālā nevienlīdzība brīvas konkurences dēļ, iespēja valsts ekonomiku kontrolēt ārzemniekiem un vēl sliktāk - ekonomikas regulēšanas mehānismu pilnībā regulē tirgus, lai valdība rīkotos tikai regulators.

Sociāli kultūras aspekti

Šī zinātnes un tehnoloģiju attīstība var izraisīt hedonismu, kā arī patērējošu dzīvesveidu un individuālismu. Tas, protams, izraisa sociālo nevienlīdzību, ja cilvēks nespēj labi pieņemt zinātnes un tehnoloģiju ietekmi. Turklāt ir bažas par sociālo un reliģisko vērtību samazināšanos. Ja tehnoloģiskā attīstība dažkārt var kādam likt aizmirst attiecības ar citiem cilvēkiem un pārkāpt reliģiskās normas, piemēram, zagt, uzlaužot finanšu iestādi, utt.

Juridiskie aspekti

Baidās, ka zinātnes un tehnoloģiju attīstība tiesību jomā radīs sabiedrības anarhiskas darbības, kas izjauc nacionālo vienotību un integritāti, valsts drošību un stabilitāti. Tāpēc, lai risinātu zinātnes un tehnoloģiju ietekmi uz valsti, ir nepieciešams risinājums, lai šos tehnoloģiskos sasniegumus varētu izmantot daudzu cilvēku labā. Viens no tiem ir zinātnes un tehnoloģiju attīstība, kurai jābūt saskaņā ar Pankasilas principiem, proti, Viena Dievība un jāatbalsta ar 1945. gada Konstitūciju, lai veicinātu sabiedrības labklājību un tautas intelektuālo dzīvi.

Turklāt ir cerība, ka valsts ekonomiskā noturība nebūs pārāk atkarīga no daudzpusējām aģentūrām, bet drīzāk stiprinās vietējo ražošanu, izmantojot vietējās izejvielas un būs orientēta uz cilvēkiem.