Kā pareizi un pareizi uzrakstīt priekšvārdu?

Kā norāda nosaukums, priekšvārds ir teikumu rinda, kas kļūst par raksta ievadu vai atvēršanu, kuru rakstnieks vēlas pateikt, pirms beidzot nonāk diskusijas galvenajā daļā. Ievada vārdus var atrast gan zinātniskos, gan nezinātniskos darbos. Tās vispārējais raksturs, kas arī neapspriež vienu tēmu, bet gan apspriež kopumā interesantas lietas, kas tiek apspriestas rakstā. Arī saturs parasti nav ļoti garš. Tā mēdz būt īsa, bet skaidra un interesanta, tāpēc no šī priekšvārda lasītājs vēlēsies iedziļināties nākamajā nodaļā pēc nodaļas.

Saskaņā ar Wikipedia , priekšvārds ir sākotnējā daļa, kurā norādīts rakstīšanas mērķis un mērķis. Pēc tam parasti seko pamatteksts un secinājums. Priekšvārdā parasti ir autora pateicība, pēc tam īsa satura apspriešana, pirms beidzot nonākat līdz noslēguma sadaļai. Būtībā šeit ir 3 daļas, proti, atvēršana, saturs un noslēgums.

Atvērējs

Atklāšanas sadaļā, kas parasti ir pirmajā līdz otrajā rindkopā, autors parasti izsaka pateicību par spēju pabeigt rakstīšanu. Kam? Kurš gan cits, ja ne Dievs Visvarenais. Tiem, kas ir musulmaņi, viņa izteikumi ir adresēti Allah SWT, un tas pats attiecas arī uz citu reliģiju piekritējiem. Parasti sākuma teikums sāksies ar teikumu “Pateicības uzslava”,

Piemērs:

Lai slavēts visvarenais Dievs, jo ar Viņa žēlastību šo zinātnisko darbu var pareizi pabeigt. Turklāt mēs arī vēlamies izteikt vislielāko pateicību tiem, kuri ir palīdzējuši šī zinātniskā darba tapšanā.

vai

Uzslavējiet mūsu pateicību par Visvarenā Dieva klātbūtni, jo tikai ar Viņa žēlastību mēs beidzot varam savlaicīgi pabeigt šo zinātnisko darbu ar nosaukumu "Viedtālruņu loma cilvēka produktivitātes atbalstīšanā".

Saturs

Satura sadaļā rakstnieks parasti norāda rakstīšanas nolūku un mērķi, kam seko neliels satura apraksts.

Piemērs:

Šis zinātniskais darbs tika apkopots, lai iegūtu atjauninātu informāciju par viedtālruņu lomu dzīvē. Tas, ka ne vienmēr ilgi skatās viedtālrunī, negatīvi ietekmēs, tas var arī palielināt produktivitāti.

(Lasiet arī: Zinātniskā darba struktūras pārbaude no sākuma līdz beigām)

Šajā otrajā daļā ir ieteicams neiedziļināties pārāk detalizēti. Jo ii rezultātā būs pārāk garš ievads. Jums tikai nedaudz jāpaskaidro zinātniskā darba saturs, lai lasītājiem sniegtu nelielu ieskatu.

Noslēgšana

Priekšvārda pēdējā daļa ir tā sauktais noslēgums. Šajā sadaļā rakstnieks parasti atvainosies un cerēs uz veikto zinātnisko darbu. Šī atvainošanās ietver, ja vēlāk rakstā tiek konstatētas dažas kļūdas. Jo, kā teikts, cilvēku trūkums, pilnība pieder tikai Dievam.

Piemērs:

Lai gan mēs no sirds ceram, ka šim zinātniskajam darbam nav trūkumu, mēs saprotam, ka mūsu zināšanas ir ļoti ierobežotas, tāpēc mēs joprojām gaidām ieguldījumu un konstruktīvu kritiku un ieteikumus par šo zinātnisko darbu, lai sasniegtu mērķi sniegt lasītājiem atjauninātu informāciju.

grāmata ar ievada kate

Tālāk ir sniegti daži ievadu piemēri atbilstoši jūsu vajadzībām, priekšlikumi, zinātniskie raksti un raksti.

Ievada priekšlikuma paraugs

Uzslava Allah SWT, Visuma Regulatoram, kurš ir apveltījis Savu žēlastību, lai mums izdotos pareizi sastādīt pētījumu priekšlikumu “Saskatīt korelāciju starp cukura diabētu un neveselīgu uzturu”.

Šis priekšlikums tika iesniegts, lai uzzinātu vairāk par attiecībām starp neveselīgu uzturu un cukura diabētu. Šī ir agrīna profilakse, lai pēc iespējas samazinātu slimības slimniekus.

Lai arī mēs no sirds ceram, ka šim priekšlikumam nebūs trūkumu, mēs saprotam, ka mūsu zināšanas ir ļoti ierobežotas, tāpēc mēs joprojām gaidām lasītāju ieguldījumu un konstruktīvu kritiku un ieteikumus par šo priekšlikumu, lai pētījums tiktu veikts pareizi, lai varētu sasniegt arī šī pētījuma mērķi. .

Zinātniskā darba priekšvārda piemērs

Uzslavējiet mūsu pateicību par Visvarenā Dieva klātbūtni, jo tikai ar Viņa žēlastību mēs beidzot varam savlaicīgi pabeigt šo zinātnisko darbu ar nosaukumu "Viedtālruņu loma cilvēka produktivitātes atbalstīšanā".

Šis zinātniskais darbs tika apkopots, lai iegūtu atjauninātu informāciju par viedtālruņu lomu dzīvē. Tas, ka ne vienmēr ilgi skatās viedtālrunī, negatīvi ietekmēs, tas var arī palielināt produktivitāti.

Lai gan mēs no sirds ceram, ka šim zinātniskajam darbam nav trūkumu, mēs saprotam, ka mūsu zināšanas ir ļoti ierobežotas, tāpēc mēs joprojām gaidām ieguldījumu un konstruktīvu kritiku un ieteikumus par šo zinātnisko darbu, lai sasniegtu mērķi sniegt lasītājiem atjauninātu informāciju.

Ievaddokumentu paraugi

Mēs pateicamies Visuvarenā Dieva klātbūtnei par Viņa žēlastības piešķiršanu iespēju un zināšanu veidā, lai šo darbu varētu pabeigt laikā.

Mēs vēlamies pateikties arī mūsu draugiem, kuri ir devuši ieguldījumu, sniedzot savas idejas, lai šo darbu varētu kārtot labi un glīti.

Mēs ceram, ka šis raksts var palielināt lasītāju zināšanas. Bet neatkarīgi no tā, mēs saprotam, ka šis dokuments joprojām ir tālu no perfekta, tāpēc mēs ceram uz konstruktīvu kritiku un ieteikumiem labāku nākotnes dokumentu izveidošanai.