Informācijas identificēšana par pārliecinošu runu

Vai esat kādreiz uzrakstījis runas tekstu un lasījis to klases priekšā? Runa ikdienas dzīvē nav dīvaina lieta, vai tā būtu skolas, kopienas vai uzņēmumi. Bet jūs zināt, runa ir sadalīta vairākos veidos, un viens no tiem ir pārliecinoša runa? Kas ir pārliecinoša runa?

Pārliecinoša runa ir viena no atziņu loģiskas un skaidras nodošanas mākslām. Kur mums ir jāizsaka viens otra personīgais viedoklis. Šīs runas mērķis ir ietekmēt klausītājus izteikt vai pievērst uzmanību ieteikumiem, kas ieteikti runas pasniegšanas nolūkā.

Ikdienā ir daudz pārliecinošas runas formu. Piemēram, klases prezidenta izvēlē skolā. Kur runas saturs koncentrēsies uz darba programmu un redzējumu un misijas plānu, ko orators (kandidāts) veiks publiski.

Prezentējot programmu, oratoram jāiekļauj argumenti, kas var pārliecināt auditoriju būt saskaņā ar oratora redzējumu un misiju. Lai to izdarītu, papildus runas prasmei, pārliecinošas runas izteikšana prasa arī pareizo vārdu sacerēšanas mākslu.

(Lasiet arī: Kritiskās atbildes teksta lingvistisko noteikumu izpratne)

Rakstot pārliecinošu runu, ir jāņem vērā 3 lietas, proti, runas mērķa noteikšana, runas tēmas izpēte un pasākuma auditorijas vai auditorijas izpratne.

  • Runas mērķa noteikšana

Runājot, ir jāsaprot runājamās runas mērķis. Tas ir ļoti svarīgi kā atsauce, sniedzot viedokļus, kas atbilst runas mērķim klausītājiem. Runa, kurai ir skaidrs mērķis, koncentrēsies uz gaidāmā noteikšanu, lai klausītājs reaģētu atbilstoši ieteiktajiem ziņojumiem.

  • Runas tēmu novērtēšana

Runas ietvaros ir nepieciešama spēcīga tēma kā atsauce, uz kuras balstīt runu. Būt par saknes rindkopā nozīmē atbilstību kritērijiem, kas var atbalstīt runas ideju. Šī iemesla dēļ oratoram ir jāapgūst runas tēma, jo tā ir sakne, kas vada teksta ietvaru.

  • Izpratne par auditoriju / auditoriju

Izpratne par skatītāju spējām sarunu jomā ir ļoti svarīga. Lai arī mērķi un tēmas ir skaidri, ja jūs nevarat atrast piemērotu objektu kā klausītājs, tad noteiktais mērķis netiks sasniegts, jo klausītājs nespēj izprast pašas runas nozīmi.

M engidentifikasi Pārliecināšanas veidi

Runājot par auditorijas pārliecināšanu vai pārliecināšanu / ietekmēšanu runā, ir jāizmanto 3 svarīgas lietas, proti, izmantojot ētisku pieeju, uzbudinot auditorijas jūtas, izmantojot emocionālu pieeju, un loģiskai jēgai.

Šīs trīs pieejas tiek veiktas, lai izraisītu klausītāju / auditorijas interesi par sniegto runas materiālu. Trīs no tām ir arī viena no kopīgajām iezīmēm, kas bieži sastopama pārliecinošos runas tekstos, ņemot vērā, ka šāda veida runas mērķis ir pārliecināt vai pārliecināt auditoriju piekrist iesniegtajam materiālam.

Ja iespējams, tiek sagaidīts, ka izteicieni, kas balstīti uz ētiskām, emocionālām un loģiskām pieejām, auditoriju / klausītājus pat vilina uz darbību.