Izpratne par matemātikas līnijām

Ikdienā daudzi priekšmeti izskatās kā līnijas. Augu rindas plantācijā, šķiet, veido paralēlas līnijas, tāpat divu dzelzceļa līniju satikšanās izskatās kā krustojošās līnijas. Bet vai jūs zināt, kāda ir matemātikas līnija?

Līnija ir regulāru un nepārtrauktu punktu kopums, kas stiepjas divos virzienos. Piemēram, līnijas modelis vai attēlojums ir kā pavediens vai taisna virve, kuru var pagarināt abos pretējos virzienos līdz bezgalībai.

Līnijai ir tikai viena dimensija, kas ir garums. Līnijā ir vairāki termini, tostarp: stari, proti, līnija, kas sākas vienā punktā, un otru galu var pagarināt bezgalīgā virzienā, otrais ir līnijas segments vai līnijas segments ir daļa no līnijas, ko ierobežo divi gala punkti, trešais ir vertikāla līnija, proti, vertikāla līnija un četras horizontālas līnijas, proti, horizontāla līnija.

Divrindu pozīcija

Divu līniju pozīcija ir sakarība starp divām līnijām, kuras var būt paralēlas, krustojošas, šķērsas un pārklājas līnijas.

  • Paralēlās līnijas

Paralēlās līnijas definīcija ir divas vai vairākas taisnes, kas atrodas vienā plaknē un savstarpēji nekrustojas. Paralēlās līnijas var apzīmēt ar simbolu "//". Cita starpā ir 3 paralēlo līniju īpašības:

- Ja līnija krustojas vienā no divām paralēlām līnijām, šī līnija krustosies arī ar otru līniju

(Lasiet arī: Izteikumi un atklātie teikumi matemātikā)

- Ja līnija ir paralēla divām taisnēm, tad arī trīs līnijas ir paralēlas viena otrai

- Ja ir punkts ārpus līnijas, tad tai ir tieši viena līnija, kas paralēla šai līnijai.

  • Krustojas līnijas

Divas taisnes mēdz krustoties, ja abas taisnes atrodas plaknē un krustojas vienā punktā.

  • Līniju šķērsošana

Tiek uzskatīts, ka divas līnijas šķērso, ja līnijas neatrodas vienā plaknē un netiks krustotas, ja tās pagarinās.

  • Līnijas sakritība

ir līnija, kurai ir vismaz divi kopīgi punkti. Līnijas, kas savstarpēji pārklājas, atrodas taisnā līnijā, tāpēc tās, šķiet, pārklāj viena otru (taisna līnija).

Līnijas segmentu salīdzinājums

Šajā līniju segmentu salīdzinājumā, piemēram, līnijas segments ir sadalīts vairākās daļās. Ja salīdzina līnijas segmentu un ir zināms kopējais garums, var aprēķināt līnijas segmentu garumu.

Piemēram, problēma ir tā, ka punkts C ir atrodams AC: CB = 4: 6. Ja AC garums = 24 cm, kāds ir CB garums un AB garums?

Atrisinājums:

AC: CB = 4: 6

AC / CB = 4/6 - 24 / CB = 4/6

CB = 24 x 6/4 = 6 x 6 = 36 cm

Tātad CB garums ir 36 cm

Tikmēr, lai aprēķinātu AB garumu, ir:

AC: AB = 4: 10

AC / AB = 4/10 --- 24 / AB = 4/10

AB = 24 x 10/4 = 6 x 10 = 60 cm

Tātad AB garums ir 60 cm.