Ūdens piesārņojuma definīcija, cēloņi un ietekme

Ūdens piesārņojums ir galvenā globālā problēma, kurai nepieciešama ūdens resursu politikas novērtēšana un pārskatīšana visos līmeņos (sākot no starptautiskā līmeņa līdz privātiem ūdens avotiem un akām). Ir teikts, ka ūdens piesārņojums ir galvenais nāves un slimību cēlonis pasaulē. Katru dienu tiek reģistrēti vairāk nekā 14 000 nāves gadījumu, kurus izraisījis ūdens piesārņojums.

Pats ūdens, kā zināms, ir viens no resursiem, kas ir visu dzīvo būtņu, arī cilvēku, galvenā vajadzība. Cilvēka ķermenis sastāv no 80 procentiem šķidruma, kas pierāda, ka ūdens trūkums var kaitēt veselībai.

Ķermeņa šūnas spēj darboties tikai šķidrumos. Organismam nepieciešamās vielas tiek transportētas šķīduma formā. No ūdens pieejamības ir atkarīgi ne tikai cilvēki, dzīvnieki un augi.

(Lasiet arī: Augsnes piesārņojuma definīcija, cēloņi un sekas)

Pašas Zemes virsmā dominē ūdens, kas ir aptuveni 71 procents. Lielākoties tas ir sālsūdens, kas atrodams okeānos un okeānos. Cilvēki var patērēt tikai 3 procentus saldūdens, un tas ir pieejams upēs, ezeros, avotos un ledājos.

Ūdens pieejamība ietekmē arī noteiktus biotopus, jo tā var noteikt sugas īpatņu skaitu un bioloģisko daudzveidību šajā apgabalā. Turklāt ūdens apstākļus nosaka arī augsnes īpašības un temperatūra.

Ņemot vērā ūdens nozīmi dzīvajām būtnēm un videi, protams, mēs sākam uztraukties par ūdens piesārņojumu, ko izraisa bezatbildīga cilvēka darbība. Šajā rakstā mēs apspriedīsim ūdens piesārņojuma cēloņus un sekas un to novēršanu.

Ūdens piesārņojuma definīcija un cēloņi

Ūdens piesārņojums ir stāvoklis, kad ūdenstilpi piesārņo vielas, kas var pasliktināt ūdens kvalitāti. Šīs vielas var būt atkritumu, atkritumu vai toksisku materiālu veidā, piemēram, mēslošanas līdzekļi un pesticīdi. Ūdens piesārņojums rodas sliktas atkritumu un atkritumu apsaimniekošanas dēļ, tāpēc nevajadzīgas vielas tiek novadītas ūdenstilpēs, piemēram, upēs un jūrās.

Papildus vielām, kas var piesārņot ūdeni, dabas parādības, piemēram, vulkāni, aļģu sprādzieni, zivju iznīcināšana, vētras un zemestrīces, arī rada būtiskas izmaiņas ūdens kvalitātē un ūdens ekoloģiskajā stāvoklī.

Ūdens piesārņojuma ietekme

Ja ūdenstilpes piesārņo nevēlamas vielas, tas var ietekmēt dzīvi ūdenī, jo dzīvnieki un augi nav spējīgi dzīvot, nepārtraukti saņemot tiem kaitīgas vielas. Slikta ūdens kvalitāte var arī samazināt skābekļa un barības vielu daudzumu, kas atbalsta ūdensdzīvnieku un augu dzīvi.

Ūdens temperatūras maiņa var radīt draudus arī tāpēc, ka ir ūdensdzīvnieki un augi, kas ir jutīgi pret ūdens temperatūras izmaiņām.

Tikmēr cilvēkiem cita ūdens piesārņojuma ietekme var būt plūdi, erozija, ūdens avotu trūkums, zemes nogruvumi un zaudējumi zvejniekiem, dārzeņu audzētājiem un kopienām, kas dzīvo upju krastu tuvumā.

Profilakse

Viens no veidiem, kā novērst ūdens izsīkšanu, ir netoksisku notekūdeņu pārstrāde dažādiem lietojumiem, piemēram, tīrīšanai un lauksaimniecības apūdeņošanai. Mēs varam arī samazināt saldūdens izmantošanu un savākt lietus ūdeni. Ja ūdensvadā ir noplūde, lūdzu, nekavējoties salabojiet to, lai netērētu svaigu ūdeni.